1. DOMINEE Iz. THENU. IsTfcSMU (De ingemetselde zilveren lauwerkrans is een geschenk van het Koninklijk Nederlandsch-lndische Leger). Op 23 Maart 1938 werd te Koetaradja onthuld het monument, dat aldaar is opgericht aan de nagedachtenis van dominee Thenu. Deze stoffelijke herinnering aan den voor de troepen in Atjeh van zoo groote beteekenis geweest zijnden soldaten-dominee is een uitvloeisel van den wensch van zoo velen, hoog en vooral ook laag, die Dominee Thenu hadden leeren kennen en wat hiermede in dit geval synoniem is, waardeeren als een der groote figuren uit de geschiedenis van Atjeh van de ruim 40 laatste jaren. Zijn streven en werken worden zoo treffend juist samengevat in de woorden op de graftombe van dezen man op het van groote 411

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1938 | | pagina 1