5. EEN NIEUWE SPALK, IN HET BIJZONDER GESCHIKT VOOR DE BEHANDELING VAN BREUKEN VAN DE ONDERSTE EXTREMITEIT EN VAN DEN BOVENARM TE VELDE. door L. ELSBACH, Officier van Gezondheid le klasse, Chirurg van het Militair Hospitaal te Tjimahi. Het doel van dit artikel is aannemelijk te maken, dat het mo gelijk is gebleken een spalk te construeeren, die voldoet aan de in bovenstaande citaten gestelde eischen. In het I.M.T. 1935 nr. 4, geeft Eckhardt een beschrijving van de Thomas-spalk, zooals deze in den wereldoorlog werd gebruikt. Ongetwijfeld beteekende deze spalk een vooruitgang. De wereld oorlog leerde maar al te duidelijk van hoe groote beteekenis de beenbreukbehandeling in een oorlog is, omdat zooals door Franz is berekend 63.6 van alle verwondingen de ledematen betroffen, terwijl in 25.7 beenbreuken en gewrichtsverwondingen ont stonden. Tevens bleek hoe hoog het sterftecijfer van breuken van boven- en onderbeen was en hoe slecht de uiteindelijke resultaten in veel gevallen waren. In het eerste jaar werden de gewonden met een bovenbeenbreuk met een willekeurig geïm proviseerd spalkverband naar de hoofdverbandplaats of het 722 (Naar een mededeeling, gedaan op het 8ste Nederlandseh-Indische Natuurwetenschappelijk Congres te Soerabaja, gehouden van den 20en tot en met den 23en Juli 1938). Mairn kann sagen, dasz die Erkennung der Wichtigkeit der Schusz- wunden der Qliedmaszen, auch solcher ohne Knochenverletzung, zur Verhinderung und Hintanstellung der schweren Wundinfektionen, mit zu den wichtigsten Kriegschirurgischen Erfahrungsgrundsatzen zu rechnen ist. (H. Hirscher, Der Deutsche Militar Arzt, Juli 1938). Das schwierigste Unternehmen stellt zweiffellos die Immobilisierung der Schuszfrakturen für den Transport dar, für die heute allgemein brauchbares Normalverfahren noch nicht entwickelt ist. (H. Schum, Wehrchirurgie, 1935) Das Ideal der Behandlung der Schuszfrakturen ist eine Typisierung für jede Fraktur mit der Möglichkeit, jederzeit einen Verbandwechsel ohne Aufhebung der Fixation machen zu können, d.h. die Transport- fixation zugleich auch zu der stationaren endgültigen zu machen. Dies Ideal ist im Weltkrieg nicht erreicht worden trotz aller Bemüh- ungen und wird auch nie ganz erreicht werden. (C. Franz, Kriegs- chirurgie, 1936).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indisch Militair Tijdschrift | 1939 | | pagina 48