14 Sydneyzelve geene fokkerijen bezittende, doch slechts een der grootste paardenmarkten van N. Z. Wales zijnde, zoo was het meer bepaald in de binnenlanden dezer kolonie, dat ik mijne gege vens kon verzamelen en de overtuiging kon krijgen, of de gestelde vraag al dan niet bevestigend diende beantwoord te worden. De poniefcnrlirig in N. Z. Wales heeft plaats, deels op de be paalde stoeterijen, deels in eenvoudiger vorm, d.w.z. men vindt in deze kolonie minstens een 500 tal personen, welke 3 a 5 mer ries bezitten en deze bij goede dekhengsten uit den omtrek ter dekking brengen. Volgens schatting van deskundigen worden op deze laatste wijze reeds thans hier 1000 ponies per jaar gefokt. Voorts treft men nu personen aan, die het binnenland afreizende, de op deze wijze gefokte ponies hier en daar opkoopen, deze in pad docks verzamelen, alwaar ze uit de hand te koop zijn, dan wel op bepaalde tijdstippen publiek verkocht worden. De producten der groote stoeterijen, worden als algemeenen regel tegen het einde des jaars naar Sydney opgezonden, en aldaar op de belang rijke verkoopingen publiek verkocht, slechts bij wijze van uit zondering kan men op de meeste stoeterijen tusschentijds paar den opkoopen. Tot de meest bekende en goed aangeschreven staande paddock- men behooren o.a. Mr. 0. Donnell te West Mactland en Mr. Tullock te Scone. Beide paddocks werden door mij bezocht, waardoor ik een zeer bevredigend overzicht verkreeg over de resultaten der poniefokkerij op kleiner schaal van de beste paar- dendistricten van N. Z. Wales. Als slechts eenigszins belangrijke poniefokkerijen, worden die stations gerekend, welke over 30 a 40 merries als minimum kunnen beschikken. Tot de voornaamste poniefokkers moeten gerekend worden o.a. 1. John Mackay te Bungog. 2. S. Hordon te Bowral. Wilton Park. 3. W. A. B. Greaves te New Bold Clarence Eiver. 4. Tenwricke te Walcha. 5. Norton te Tra Walcha. 6. J. White Brotherste MasweWbrook en New England 7. H. E. and V. White te Beltrees Scone.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 134