- 21 Chineesche prauwen, geschikt voor debarkement van troepen en materieel, waren niet te krijgen; daarom geschiedde het de barkement van troepen in door stoombarkassen gesleepte sloepen van de marine en van de transportschepen, terwijl voor het debarkement van dieren en materieel gebruik werd gemaakt van pramen, welke uit JapanPort-Arthur en Wei-ha-wei waren aangebracht. Deze pramen werden gesleept door weinig diep gaande Chineesche stoomers, waarvan er eenige door de ver schillende marines op de reede van Taku en in de Peiho waren aangetroffen en buitgemaakt. De dienst op de communicatielijn de Peiho tusschen Taku en Tongku (van deze laatste plaats kon verder voor het vervoer naar Tientsin ook van den spoorweg gebruik gemaakt worden) was opgedragen aan den commandant van de Duitsche kanon neerboot Jaquardie tevens etappe-commandant te longku was. Het verdere gedeelte van de communicatielijn tusschen Tongku en Tientsinwaar rivier en spoorbaan ongeveer evenwijdig aan elkander loopen, stond onder directie van de Russen. Onverwijld na het ontzet van Tientsin hadden laatstgenoemden de herstelling van de over groote afstanden door de Boksers geheel vernielde spoorbaan tusschen deze beide plaatsen ter hand ge nomen en daarna het rollend materieel, dat aan het station te Tientsin gevonden werd, voor zooverre het nog bruikbaar was, daarop in dienst gesteld. Aangezien de spoorweg slechts uit één enkele lijn bestond en met het oog op den toestand van de baan, voorzichtig gereden moest worden, konden dagelijks niet meer dan 3 treinen in elk der richtingen rijden. Werden met deze treinen steeds de troepen en de paarden voor de verschillende legers opgevoerd, voor al het materieel was daarin uit den aard der zaak geen plaats. Dit werd dan ook voor een groot deel langs de rivier vervoerd in daarvoor buitgemaakte Chineesche prauwen, die zeilende of langs den oever gesleept alleen de Japanneezen hadden daarvoor weinig diepgaande sleepbootjes het traject Tongku-Tientsin in 2 tot 4 dagen aflegden. Te Tientsin vestigden de verschillende legers hunne tusschen- basis. De opvoer van daar naar Peking moest geschieden langs

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 29