VERSLAG AAN ZIJNE EXCELLENTIE DEN MINISTER VAN KOLONIËN OMTRENT EENIGE REIZEN IN NEDER LAND EN DUITSCHLAND TER BESTUDEERING VAN DE FOKKERIJ IN ENKELE STREKEN VAN DIE LANDEN EN TOT BESPREKING VAN DE BELANGEN VAN HET RE MONTE DEPOT OP JAVA. A. Nederland. Tot bereiking van mijn doel bezocht ik in Nederland l6 eenige keuringen van merriën voor het Provinciaal Gro- ningsch paarden stamboek, 2e eenige locale veulenkeuringen, 3e de centrale keuring te Groningen 4e eene premiekeuring van fokmerriën met veulen en van jonge merriën te Zutphen 5e de fokkerij van den heer HA. Pauwen te West-Pan- nerden 6e het remonte-depot te Milligen en 7e het rijkshengstveulen-depot te Bergen op Zoomterwijl ik mij tot het verkrijgen van verschillende inlichtingen en be spreking van enkele zaken wendde tot de heeren Majoor K. D. Puntgep. Majoor paardenarts W. F. Schroder te sGravenhage tot den heer W. C. Schimmelleeraar aan 's Rijks veeartse nijschool te TJtrecht zoomede tot de voorzitters en secretarissen der provinciale vereenigingen tot bevordering der paardenfok kerij in Groningen en Gelderland en tot den Inspecteur van het Groningsch paardenstamboek. Groningen. De tegenwoordige stand van den paardenstapel in de provincie Groningen is een schitterend voorbeeld van hetgeen in een betrekkelijk luttel aantal jaren in de paarden fokkerij kan worden bereikt, indien men slechts met kracht

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 33