12 waarin de jonge dieren tweemaal per dag gedurende uur in de verschillende gangen worden gedreven. Verder is er nog eene flinke ellipsvormige drijfplaats, waarin aan de paarden van lx/2 jaar beweging wordt gegeven, terwijl in de binnenruimte van die drijfplaats de jongste veulens nog eene loopplaats vinden. De geheele inrichting is degelijk en practisch, alles flink ingericht zonder weelde of luxe. Bij de opvoeding wordt groot gewicht gehecht aan vrije beweging, veel frissche lucht en krachtige voeding. Een en ander is dan ook ruimschoots het deel der hier verpleegd wordende veulens en de resultaten zijn dan ook geheel in overeenstemming met hetgeen men van eene dergelijke verpleging en verzorging mag verwachten. Ook hier weer trekt het de aandacht, hoe bijzonder mak de verschillende jonge hengsten zijn en zulks is ongetwijfeld een schitterende getuigenis van de zaakkundige behandeling, welke de jonge dieren hier genieten. Eene inrichting als te Bergen op Zoom is iets, dat ook voor Indië van groot nut kan zijn en waarschijnlijk onmisbaar zal blijken. Natuurlijk zou eene inrichting van dezen aard in Indië eenigszins anders moeten zijn als het depot te Bergen op Zoomdoch zijne algemeene inrichting zou voor Indië voorzeker tot voorbeeld kunnen dienen; het stelsel der veulenhokken met loopplaatsen voor de jongste veulens, van grootere hokken en loopplaatsen, benevens een drijfbaan voor de oudere veulens en boxen met longeerplaatsen (ronde open maneges) voor de oud ste hengsten, komt mij uitstekend en ook voor Indië navolgings- waardig voor. Alhoewel deze inrichting eene civiele is en onder het depar tement van landbouw ressorteert, is aan haar slechts militair personeel verbonden. B. Duitschland. In Duitschland bezocht ik le het remonte-depot te Barenklau 2e de stoeterij en het hengsten-depot te Nemtadt ajd Dosse, 3e het remonte-depot te Arendsee-, 4e de stoeterij te Graditz en 5e het hengsten-depot te Geile. Remonte-depot te Barenklau. Het remonte-depot te Barenklau

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 44