INHOUD- No. 1. Aanteekeningen naar aanleiding van mijne zending naar China ingevolge het Gouvernementsbesluit van 12 Juli 1900 No. 1 ge- heim; door P. C. van der Willigen. No. 2. I. Yerslag aan Zijne Excellentie, den Minister van Koloniën, om trent eenige reizen in Nederland en Duitschland ter bestudeering van de fokkerij in enkele streken van die landen en tot bespre king van de belangen van het remonte-depot op Java; door Groeneveld, 1g luitenant der cavalerie. II. Journaal van den commandant der marechaussee colonne ter achtervolging van den Pretendent Sultan in de Gajolanden; door G. C. van Daalen. Met twee kaarten. No 3 Bapport betreffende de commissiereis naar Australië van den ritmeester der cavalerie A. B. J. W. Posno, in verband met een eventueele remonteering van het Eegiment Cavalerie met Austra lische ponies. No. 4. Yerslag van de expeditie naar de Y Kota Kampar in de maanden, Augustus en September 1899. Met twee kaarten (in drie bladen).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1902 | | pagina 7