136 Tef. afd. 3. M. 2/3 1. I. 1 XII. I. 2 XII (dekking art. ged. den marsch). A. 1/3 1 en 2 I vd. I. 3 XII. G.D. V.S. c. Achtertroep. 4. I. i/2 4 XII. Afstand 2 K.M. d. Bagagetreinen. dekking I. ]/g 4 XII. Het verkenningsdetachement, afmarsch 8.30 v., zal vaststellen sterkte en handelingen van den te Mandirantjan en Tjilimoes ge- melden vijand en van uit Koenin- gan verkennen richtingen Pandja- loe, Kawali en Rantjah (zie bevel No. 1). De 1ste Brigade zal in 3 colon nes in onderling verband (samen stelling in margine) oprukken: a. De R. colonne volgt den weg Plered Z. waarts naar Man dirantjan en Tjilimoes. Uitwijken van blauwe troepen naar het N. en het W. beletten. b. De M. colonne volgt den weg Kalitancljoeng - Sampiran - Tjeboh - Wanarata - Koebang - Randabawa Ilir en wacht daar nadere bevelen. c. De L colonne volgt den weg Kalitandjoeng - Bageng naar Tjilimoes. 5. De colonnes met hoofd van de hoofdmacht, front Z. 0111 7 v. opgesteld. de R. colonne bij paal 6 op weg Plered - Soember, de M. colonne in Z. W. rand Sidjopak, de L. colonne bij paal 3 op weg Cheribon - Tjilimoes. Armarsch 7. v. Zoolang het optreden tegen den vijand zulks gedoogt, na elk vol uur marcheerens 10 min. rust. 6. De voorhoede R. colonne beveiligt in een strook (in het W. begrensd door de lijn Wonokerto - -9- 208 - Tjigoentoer - Tjibeureum in het O. door de Tji Pagger tot Tendjelajar en vandaar door de lijn tot driesprong in N. rand Tjilimoes. Voorhoede L. colonne beveiligt in een strook van af laatsgenoemde grens tot de lijn Kaligandoe N. rand Tjilimoes. driesprong in

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 146