Bijlage XXII. Ie BRIGADE. No. II. Koeningan/- 21-9-17 8 n. Bevel voor 21-9-17. 1. Vijand Inf. sterk' 3 Compn. heeft Noesaherang (W. van Kadoegede) bezet. De vijand: Cav. te Nangka is teruggekeerd naar Kadoegede. 2. De le Br. zal 22-9-17 de lijn gevormd door heuvel N. van Banjoening (N. W. van pl. 25)—Z. rand Tjipondok Pr. Salam H. P. 543 bezetten. 3. I. X. -f 1 sectie Mitr. -f 1 batt. Veklart. 1 sectie G., Comdt. majoor Wempe, richt stelling in Z. rand Tjipondok, steunpunt voor 1 Comp. Inf. XI inrichten op heuvel N. van Bajoening. Bij het aanbreken van den dag moet genoemde lijn zijn bezet. Inf. XII -f 1 sectie Mitr., Comdt. majoor Swartjes, bezet Pr. Salam gesteund door 1 batt. Veklart., opgesteld in Z. rand Koeningan O.; art. dekking Comp., 1 XX. 2 Compn. I. XX -j- de geweermitr., Comdt. Kapt. Aukes, mar- cheeren naar Windoehadji en bezetten bij het aanbreken van den dag H. P. 543. AÏg. res. I XVI en 1 sectie Mitr. in Z. gedeelte Koeningan O. ter hoogte van H. P. 510. 4. C. R.H. 3 verkent van uit het terrein N. van pl. 28 (W. van Kadoegede) sterkte en handelingen van eventueel langs den weg Tjipasoeng (pl. 31) Kadoegede oprukkende vijand: troepen. 1 Comp. I. XX ter beveiliging op te stellen in O. en N. O. rand Windoehadji. 5. Comdt. Telegr. Afd. verbindt telefonisch Comdt. I. XI en Comdt I. XII met de Kapatihan. Draadloos station blijft in werking. De optische brigade zoekt seinverbinding met H. P. 543 op grooten weg W. van Windoehadji zoo dicht mogelijk bij de art. 6. De B. Tn. dekking, /2 Comp. I. XX, door Ct. B. T. om 6.30 v. korpsgewijze geformeerd op aloon-aloon.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 179