De 3de brigade, met uitzondering van de brigadecavalerie, wordt den 19dèn September te Tjiamis geformeerd. De onderdeelen worden den 18den September per spoor daar heen vervoerd, behalve de autotractie batterij, welke den 19den September van Bandoeng daarheen rijdt. De brigadecavalerie marcheert na afloop van de cavalerie-ma- noeuvres naar Kawali, ahvaar zij den 20sten September als volgt beschikbaar is: a. cavalerie, welke ter verkenning is vooruitgezonden: om 9.30 v. (in de onderstelling, dat zij te 6.30 v. van Tjiamis is afgemarcheerd), b. beveiligende cavalerie-afdeelingen: bij aankomst te Kawali van de troepen, waarbij zij zijn ingedeeld. De divisie maréchaussee van West-Java wordt voor zooveel noodig per spoor vervoerd en begeeft zich naar Mandirantjan. De divisie maréchaussee van Oost-Java, het 1ste eskadron en de compagnie strijders-wielrijders begeven zich na afloop van de cavalerie-manoeuvres den 18den September naar Tjikidjing en den 19den naar Madja (r). 2. De oorlogstoestand treedt in: voor de verschillende deelen der 2de brigade: bij den afmarsch van Bandjar; voor de brigadecavalerie: op de tijdstippen, waarop zij ondersteld wordt te Rantjah aan te komen. voor de 3de brigade: den 20sten September 6.30 v.; voor de brigadecavalerie: op de tijdstippen, waarop zij ondersteld wordt te Kawali aan te konten. voor het 21ste bataljon infanterie en de divisie maréchaussee van West-Java: den 20sten September 6.30 v., op welk tijdstip vooruitgeschoven verkenningspatrouilles de lijn Ponpen Setoe- patoek Gosali Wanatara driesprong Soember Ploern- bon niet mogen hebben overschreden. voor de divisie maréchaussee van Oost-Java, het 1ste eskadron cavalerie en de compagnie strijders-wielrijders: den 21 sten Sep tember te 6.30 v. (1) In verband met het heerschen van cholera te Madja bleven deze afdeeüngen van 19 tot 21 September te Telaga.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 17