Bijl.age XXVI. Aan Majoor RAUH. groote weg Tjikidjing - Koeningan. Troependeel Blauwe Divisie PI. v. verz.Tjiamis Datum 21-9-'17. 7.30 v. Instructie. 1 Berichten omtrent vijand zie bijgaand bericht No. 1. Eigen par tij geen bijzonderheden; Koeningan, dat door vijand bezet zou zijn, zou in afgeloopen nacht door eene afd. v. h. Det. Lutz worden aangevallen. 2. Uw det. komt onder mijne directe bevelen. 3. Samenstelling, sterkte, opstelling en beweging van vijandelijk det. N. van Djalaksana vaststellen. In het bijzonder aandacht wijden aan eventueel oprukkende vijandelijke reserves van uit wegendriehoek Cheribon - Pa- limanan - Tjilimoes. 4. Verbinding zoeken met det. Lutz. 5. Bij een voortgezet doornikken in richting Cheribon wordt U in het bijzonder de dekking van mijn linkerflank opgedragen. 6. Ik begeef mij heden naar Panawangan, dat telefonisch ver bonden wordt met Tjikidjing. De Divisie-Commandant, (w. g.) MAC GILLAVRY.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 184