Bijlage XXVIII. Troependeel 3de BRIGADE. PI. v. verz. Tjikidjing. Datum 21 September 1917 6 n. Bevel No. 4. Legeringsbevel voor 21/22 1917. 1. Vijandelijke Cav. en Inf. (vermoedelijk 2 Bataljons met Veld- art.) is in Koeningdn. 1 Eskadron vijandel. Cav. trok terug in richting Darma. Vijandelijke Cav. patrs. bevinden zich Zuid en Noord van Kadoegede. Eigen troepen. 1 Eskadron en wielr. strijders legeren in Kadoegede (Det. Rauh). Het Det. Lutz is in stelling in lijn West-Oost met linker vleugel bij kng. Nangka (Oost van Kadoegede). De Verkenningspatr. v. Steenbergen bivakkeert in Goenoeng Keling (N. N. W. van Koeningan). ■2. De Voorhoede onder bevel van Overste Fischer legert in Kertavvirana. De Hoofdmacht legert te Tjikidjing, kantonnementsct. Majoor van Aken. 3. De Voorhoede op voorposten, sluit af den weg naar Ka doegede. 4. Brood en vleesch worden 2 a 3 uur v. door de Intendance aan de bivaks van Inf. VI en VIII gebracht. Overige fourageering 22-9-6 v. 5. ik logeer bij Ass. Wedana Tjikidjing. De Brigade-Commandant (w. g.) SCHUTSTAL VAN WOUDENBERG. Kolonel.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 187