Bijlage XXIX. Bericht Maj. LUTZ van 21 -9-' 17. Kg. Nangka, 11.30 v. PI. v. verz. Linggardjati. Datum 21-9-'17 8.55 n. Bericht van manoeuvre-leiding aan Ct. Blauwe Partij te Pana- wangan, 21ste Bat. Kampong Nangka, 11.30 v. 21 September 1917. Ben in Z. richting teruggetrokken en heb op de N. helling van Pasir Salam stelling ingenomen; linker vleugel N. rand van kg. Nangka, rechtervleugel aangeleund aan het diepe ravijn door P. van Pasir Salam en ten W. Tjiroekem - Koeningan. De Dctachemcnts-Commandant. (w. g.) LUTZ. Ontvangen te Panavvangan 21-9-'17 9.37 n. Voor eensluidend afschrift: (w. g.) VAN MOURIK. Ter kennisneming gezonden aan den Commandant der 3de Brigade. Commandant Blauwe Divisie, (w. g.) AAAC GILLAVRY.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 188