B/jlage XXXV. Troependeel BL. DIVISIE. PI. v. verz. brug Tji Goegoer. Datum 22-9-'17. 2.45 n. Legeringsbevel voor 22-9. 1. De vervolging wordt gestaakt bij de Tji Sande (pl. 19). - Goenoeng Keling. 2. De 3e Brig, legert van af paal 22 ter weerszijden grooten weg naar Cheribon N. waarts tot en met Kng. Tjilowak. Det. Lutz -j- Marech. West-Java legert in kng. Tjepari - Goenoeng Keling. 3. 3de Brig, beveiligt van en met Tjiladja t/m. W. van Tji— randang; Det. Lutz van W. rand Tjirandang tot en met Goe noeng Keling. 4. Marech. O.-Java in Tjipager verkent in richting T. 144 1040). 5. De A. C. neemt maatregelen voor het herstel van de ver nielde bruggen. 6. Het vooruitgeschoven det. van de 2de Brigade daalt af naar Koeningan tot hoogtepunt 510 in Z. O. hoek Koeningan, waar een Stafofficier nadere aanwijzing voor het kwartier zal geven. 7. Ik bevind, mij in de Kaboepaten te Koeningan. De Divisie-Commandant, o. I. Sous-Chef Staf, (w. g.) VAN OVEREEM.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 196