185 Op den grooten weg wordt halt gehouden met het hoofd bij N. uitgang Tjilimoes. Dekking 1/2 Comp. Inf. XI. Verpleging uit den B. T. Hd. Vst. pl. op aloon2, waarheen A. Vpl. T. 11. A. M. T*. oprijden naar aloon2,waarheen de gevechtstreinen voor munitie aanvulling*. 12. Brigade ziekenverblijf in school en gebouw besmettelijke ziekten in nabijheid daarvan. V. S. marcheert 24-9-'17 af aan den staart van den B. T. 13. Brigade stafkwartier aan grooten weg bij .6- 520. C. Tel. afd. doet mijn kwartier tel. verbinden met kanton- nementscomdt. en met vakcomdten, die ook onderling moeten worden verbonden. Bij lijn naar 't linkervak dient tevens voor mijne verbinding met de batterij T. 206. Draadloos station oprichten ten hoogte van -i- 520 erf verbinding opnemen met A. B*.en Comdt. basis*. De Brigade-Commandant, o. I. De Chef Staf, (w.g.) SCHUURSMA. Schriftelijk aan: Comdt. Inf. XI, XII, XVI, XX, M. 1, C. R. H. 3, L. H. 3 en C. 2, A. I vd., G., Chefarts, Chef V. S., Comdt. Tef. afd., Comdt. B. T. en Brig. Intendant. Draadloos aan A. B*. en basis Comdt*.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 199