6. Mijn kwartier in huis Ass. wedana wordt door tef. afd, ver honden met kannonnementscommandant Doeradja en met Comdt. voorposten. Draadloojre verbinding tot stand brengen met A. B. Comdt. basis en met 4de Brigade. Brigaderapport te 9 n. De Brigade-Commandant, o. I. De Chef van den Staf. (w. g.) SCHUURSMA.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 207