Bijlage XLVIL Troependeel BLAUWE DIVISIE. PI. v. verz. Bandorasa. Datum 24-9-'17. 3.50 N. Legeringsbevel van 24/25-9. 1. De vijand is in algemeen noordelijke richting afgetrokken. 2. De rechtercolonne bereikte Tjilimoes, de linkercolonne Bo- djong 2 - Kaliaren - Tjibeureum. 3. De rechtercolonne legert langs den grooten weg naar Che- ribon in Tjilimoes en Noordelijk daarvan gelegen kampongs; de linkercolonne in Bodjong 2, Kaliaren, Linggardjati en Bandorasa; de Marech. van O. en W. Java in Tjibeureum. 4. De rechtercolonne geeft de voorposten; de marech. te Tji beureum worden voor de uitsluitende bewaking van den drie sprong in het W. van Tjibeureum aangewezen. Lijn van weer stand Paksilaoer, Wanajasa, Soemakeling, Kajangan, N.W. rand Tjibeureum. 5. Verpleging uit den Bagagetrein; de Alg. treinen legeren in Kg. Manis (paal 17). 6. De Art. Ct. neemt maatregelen voor de munitieaanvulling der Battn. 7. Div. Stafkwartier legert in de Pasangrahan in het Z. van kg. Tjilimoes. 8. Uur van Rapport 7 N. De Divisie-Commandant (w. g.) MAC GILLAVRY.. N. B. De oorspronkelijk bij de Brigades behoorende Cav. lege ren bij de eigen Brigade. Schriftelijk aan de Cten. der 2de Bri gade, Legercav., divisiën Marech. en A. T., den Div. Int. en Chefarts.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 214