11 voorhoede om 8.20 v. het eerste vuur van een kleine Mar. afd. N. van Tjapar. Tevens werd bericht ontvangen, dat kampong Tjapar door on geveer een compagnie Inf. was bezet. Om 9 v. werd de vijand, sterk /2 compagnie, door de voorhoede uit Tjapar verdreven. 9 v. werd met de M. colonne seingemeenschap verkregen op •een punt ongeveer 700 M. ten Noorden van den Z. rand van Tjapar. 9.10 v. werd aan een halve compagnie de opdracht gegeven om over hoogtepunt 208, kampong Matanghadji en Tjieang naar Mandirantjan te marcheeren en aldaar aan den staart der colonne weder aan te sluiten. Deze halve compagnie had in opdracht de rechterflank van de colonne te beveiligen. 9.20 v. werd de voorhoede met een halve compagnie versterkt, daar deze door de in het zijterrein uitgezonden en achtergeraakte patrouilles te veel was verzwakt. 9.45 v. werd ongeveer 500 M. ten Z. van den Z. rand van Tji— kadoe gezichtsverband met de M. colonne verkregen. Tot Mandirantjan was de colonne steeds in aanraking met kleine vijandelijke Mar. afdeelingen, die evenwel alle door de voor hoede konden worden teruggeworpen zonder aan de hoofdmacht eenig nadeel te hebben kunnen toebrengen. 11.30 v. verkreeg de Cav. spits verbinding met de M. colonne in Randabawa Ilir. 11.55 v. ontmoetten de R. en M. colonne elkaar in Randabawa Ilir. 1 n. rukte de voorhoede Tjilimoes binnen. Ter afsluiting van de N. toegangen werd y2 compagnie van de hoofdmacht in Sam- porak geplaatst. De voorhoede beveiligde in Z. richting tot den viersprong bij Bandorasa, terwijl kleine afdeelingen de O. en W. toegangen tot Tjilimoes bewaakten. De rest der colonne werd in verzamelvorm opgesteld op de aloon-aloon. 1.30 n. werd bericht ontvangen, dat de y2 compagnie bij het oprukken naar Samporak den G. T. van Inf. XXI had vermeesterd, in Samporak een vijandelijke sectie Inf. en een sectie geweermitrs. had verrast, welke afdeelingen buiten gevecht werden gesteld, en dat vijandelijke afdeelingen, ter sterkte van ongeveer 2 compag-

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 21