35 XVI, tot vuren gereed. Bedoelde /2 compagnie had eerst om r± 10.30 v. ]/2 pel. Cav. met geweermitrs. uit Tjipanas moeten verdrijven. Voor de opstelling van de le Brigade, omstreeks 12 's middags zie schetskaart No. 1. Om 12.15 n. opende laatstbedoelde Art. het vuur op vijand. Int., die uit de richting van den ongenoemden kampong N. van Segok en Tjiherang in O. richting aanvallend voorwaarts ging; later vuurde zij op vijand. Int. nabij Djirat en op de Westelijke helling van den heuvel tusschen Djirat en Tjipondok. Om 12.50 n. werd dit vuur gestaakt, toen de vijand doormar cheerde, evengenoemden heuvel bezette en de eigen Inf. terugging. De sectie trok terug over Tjigoegoer. Om 1.8 n. werd van Inf. 4 XI uit Djirat een om 12.35 n. ver zonden bericht ontvangen, dat deze compagnie moest terugtrek ken en voornemens was den W. rand van Koeningan W. te be zetten. Ongeveer tegelijkertijd kwam het mondeling bericht van Comdt. Inf. 2 XI, dat de vijand hem overmachtig aangreep en hij spoedig zou moeten wijken. Om 1 n. werd van -ó- 543 (L. vleugel) het bericht ontvangen, dat vandaar om 11 v. was waargenomen een vijandelijke colonne, sterk 2 bataljons Inf. met Mitrs., 1 esk. Cav. en Bergart., mar- cheerende van Tjiniroe over Tjiroekem naar -6- 543. Op laatstgenoemd tijdstip deboucheerde deze colonne uit den W. rand van Tjiroekem, terwijl het esk. vijandelijke Cav. over Pakembangan marcheerde. Dit bericht gaf den Brigadecommandant aanleiding te besluiten tot den terugtocht op, Djalaksana. Eerst nadat daartoe de eerste bevelen waren gegeven, werd hem de ongunstige toestand op den R. vleugel bekend. Aan den B. T. te Koeningan werd gelast om met de toege voegde dekking af te marcheeren naar Djalaksana, terwijl te voren om 12.45 n. aan het in Koeningan achtergebleven stuk Veldart. reeds bevel was gegeven zich te verplaatsen naar paal 23. Om 1.5 n. werd aan commandant Inf. XII opgedragen terug te trekken naar den Z. rand van Koeningan, terwijl den commandant

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 45