en 4 brigades Mar. van W. Java, welke zich in Nangka meldden, tot het offensief over te gaan op kg. Tjipondok. 1.17 n. werd hiervan bericht gezonden aan den commandant te Kadoegede, met verzoek in front aan te vallen. Met de 4 brigades Mar. als voorhoede, werd daarop gemar cheerd van Nangka naar Binoeang; de Z. rand daarvan bleek bezet te zijn door 1 compagnie. Nadat de voorhoede met 1 compagnie was versterkt, moest de vijand terugtrekken. In Binoeang werden de Mar. van O.-Java ontmoet, die tevens me dedeelden, dat Tjipondok reeds in handen van Blauw was. Op dit bericht werd Inf. 2 XXI in den O. rand van Binoeang geplaatst, teneinde vijandelijke afdeelingen van den Pasir Salam komende, terug te werpen. De B. T. en Vpl. T. werden naar Nangka aangetrokken. 4 n. was Koeningan bezet; meerdere kleine roode afdeelingen werden afgesneden tot ten slotte de oudste scheidsrechter beslis te, dat zij konden worden doorgelaten. Maatregelen werden genomen tot aantrekking van den bezet ting van de hoogte Z. van den Pr. Salam, Int. 2 XXI, en van de Treinen. Naar aanleiding van de bevelen van den Divisiecommandant werd daarna door Inf. XXI bivak betrokken te Tjikoekoer en door de Mar. O. en W. Java te Tjipager. b. Verrichtingen van de divisie Marechaussee West-Java. Te 4.30 v. werd afgemarcheerd van Padjambon over Tjisantana, Poentjak naar Karangsari. Aangezien van de verdere plannen van den commandant van Inf. XXI niets bekend was, werd besloten den rug van Tjipasoeng te bezetten en den weg naar Koeningan voor Blauw open te houden. Van dit voornemen werd bericht ge zonden aan commandant Inf. XXI, doch werd dit niet ontvangen. Op het vernemen van zwaar vuur uit Z. richting werd in de richting van dat vuur aangemarcheerd en nabij Bakom vijand. Cav. waargenomen. Samenwerkende met een compagnie van Inf. XIII werd om 9 v. bij Darma een eskadron Cav. buiten gevecht gesteld. Inmiddels werd een eigen colonne, waarbij Art., waargenomen in opmarsch naar Kadoegede.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 51