63 scheidsrechter was inmiddels bepaald, dat de marsch eerst om 1 n. kon worden voortgezet. b. Verrichtingen van de Linkercolonne. De L.colonne stond om 7 v. met de Inf.spits in den N. rand van Tjipari en met de twee divisiën Mar. op den linkervleugel, terwijl er een Art. stelling verkend was bij de a van Tjipari. Met twee sectiën Inf. in de mitrailleurlinie werd in gevechtsformatie opge rukt naar Goenoegkeling. Op dat oogenblik meldde zich een be- richtofficier van den Divisiecommandant; deze deelde mede, dat het in de bedoeling lag om de L.colonne zoo snel mogelijk te laten oprukken. Toen de voorste Inf. afdeelingen uit den N. rand van Goenoeng- keiing deboucheerden (tot dat oogenblik was nog niets van den vijand bespeurd), werd Inf.- en later ook Mitr. vuur ontvangen uit den Z. rand van Gandasoli. De tegenstand bleek daar zwaar te zijn, waarop de 2de bergbatterij nabij -o- 663 in stelling kwam tot steun van den Inf. aanval. Aangezien door de Leiding werd aangenomen, dat Inf. II ook onder vuur werd genomen door vijandelijke Art. opgesteld ten W. van Sindangbarang bij T. 206 hetgeen later bleek op een ver gissing te berusten O) kon dit bataljon slechts langzaam voor uitkomen en leed het hevige verliezen. Om 8.25 v. kwam van den commandant der divisiën Mar. het bericht binnen, dat Paloetoengan bezet was door een compagnie Inf. met Cav. en geweermitrs. en dat zijne troepen niet verder kon den, welk bericht een uur later gevolgd werd door de mededee- ling, dat om 8.20 v. de vijand Paloetoengan ontruimde en door het ravijn aftrok in de richting van Padjambon. De Mar. vervolgde die afdeeling. De 3de bergbatterij was inmiddels in stelling gekomen ten W. van Goenoengkeling met opdracht den aanval der Marechaussee te gen Paloetoengan met vuur te steunen, c.q. daaruit terugtrekken de vijandelijke afdeelingen onder vuur te nemen. (1) Wel werd Inf. II van af 8.10 v. onder vuur genomen door Art., op gesteld in den Z. rand van Kroetjeek 1, hetgeen echter niet bemerkt werd.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 73