Indisch Militair Tijdschrift VERSLAG GROOTE-MANOEUVRES IN SEPTEMBER 1917 Extra Bijlage No. 41 VAN DE Druk G. Kolff Co., Batavia 1918.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 7