80 Ts vijands weerstand van dien aard, dat al spoedig alle Art. der 3de Brigade in stelling moest komen, bovendien de Mitrs. en auto- tractie-batterij. Aan een afd. geweerniitrs., bij pl. 8 in stelling komende, gelukte het om een vijand, oprijdende batterij en de terugrijdende handpaarden om 10.25 v. onder vuur te nemen. Om 10.45 v. kwam bij de R. colonne het bericht binnen van den Divisiecommandant, dat de M. colonne om 9.50 v. Sarwadadi, Tarikkolot en Sarewoe had bezet, dat de L. colonne te 8.30 v. Toeroes had bereikt, dat de W. Sr. den W. rand van Sindangdjawa hadden bezet en dat de vernieling van de bruggen bij Mandirantjan en Pondokpari WHS voorbereid. De M. colonne was, na het uitzenden van Inf. II naar Sarewoe, van Sindangkempeng naar Tarikkolot gemarcheerd en, nadat eeni- ge Art. stellingen waren verkend, kwamen tijdens dien opmarsch op last van den Divisiecommandant de twee batterijen Art. in stelling ten N. W. van Tarikkolot tegen vijand. Inf. in het terrein O. van den grooten weg en N. paal 8. Om 10.15 v. werd het Art. vffur geopend en om 10.25 v. door de 1ste batterij overgebracht op een oprijdende veldbatterij, die in stelling kwam na minu ien op den grooten weg te hebben stilgestaan achter den kam ten O. van den grooten weg bij paal 7. Ook werd gevuurd op den G. T. van deze batterij, opgesteld op 300 M. daarachter. Om 10.30 v. werd van de R. colonne bericht ontvangen bij den commandant der M. colonne, dat eerstgenoemde colonne te 9.30 v. paal 9 bereikt had. De voorhoede van de M. colonne, die inmiddels Sarwadadi had bereikt, kreeg om 10.30 v. opdracht een aanval te doen op de vijand, stelling Z. O. van paal 7. Met de geweermitr. de sectie Mitrs. kon niet volgen rukte Inf. XXI door de natte sawahs tegen genoemde stelling op. Inmiddels had ook Inf. VII opdracht gekregen om over Plaossan ten aanval op te rukken in de richting van paal 6. Op, den R. vleugel was Inf. XXI aangeleund aan Inf. van de R. colonne. Toen deze Inf. tegen 12 uur tot den stormaanval over ging, werd ook Inf. XXI opgedragen hiertoe over te gaan. Een scheidsrechter besliste toen echter, dat Inf. XXI zulke zware ver liezen had geleden door Inf.-, Mitr.- en Art.-vuur, dat het zich moest terugtrekken in het ravijn 500 M. ten W. van den grooten weg.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 90