84 - - Al spoedig (11.15 v.) stuitten de W. Sr. bij hun opmarsch naar Kalian Kidoel op een vijand, afdeeling, opgesteld ter hoogte van pl. 7 en de divisie Mar. W. Java op een afdeeling in Pelir. Voor overmacht teruggaande werd stelling genomen in den N. W. rand van Sendang 1. Ook hier kon niet stand gehouden worden en werd de terugtocht geleidelijk in gevechtsformatie voortgezet in de richting van het knooppunt van wegen in den W. rand van Tjerbongirang, wërwaarts de Divisiecommandant zich met de overblijvende deelen van de M. colonne had verplaatst en uit de inkomende mededeelingen zekerheid werd verkregen, dat de oprukkende vijandelijke versterkingen zich niet met de tegen over de R. colonne staande roode troepen hadden vereenigd, maar thans in opmarsch waren naar Sendang 1. Deze meening werd geheel versterkt door een mededeeling van den commandant der Legercav., die op dat oogenblik zich bij den Divisiecommandant meldde. Voortdurend onkundig blijvende van den afloop van het gevecht bij de R. colonne, besloot daarop de Divisiecommandant het verder doordringen der vijandelijke versterkingen tegen te gaan en werden mondeling de volgende bevelen gegeven: leD aan de L. colonne (zie schetskaart No. 3) om in den N. W., N. en N. O. rand van Tjomberan het voortrukken van den vijand te stuiten; 2e. aan de Mitr. compagnie om in den N. en W. rand steun aan de Inf. te verleenen; 3e. aan de 3de Bergbatterij om in den N. W. rand van Tjerbon girang in stelling te komen ter bewaking van den weg Sen dang 2 Tjomberan. Zeer kort daarop werden de eerste roode afdeeüngen in den O. rand van Sendang 2 op den weg naar Tjomberan zichtbaar en deboucheerde geleidelijk eerst een peloton Cav. en daarna een bataljon in marschcolonne met G. T. uit den O. rand van Sen dang 2 (blijkbaar de voorhoede van de roode troepenmacht). Aan de inmiddels mede te Tjerbongirang aangekomen divisie Mar. W. Java werd daarop last gegeven om door Wonosobo Kidoel en Sendang 2 's vijands rechterflank aan te grijpen en zijn opmarsch te vertragen. De W. Sr. bleven in reserve te Tjerbongirang.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Indische Militair Tijdschrift - Extra Bijlagen | 1918 | | pagina 94