- 233 - Oorlog 1914-1918. De verdediging van het Hazelbosch (Bois des caures) benoorden Verdun op 21 en 22 Februari 1916 door de jagers van Driant. 1922-XI -33 id. 1922 -XII -23 75.000 man getroffen door eigen artillerievuur. 1923 444 De beschieting van Parijs met verdragend geschut in 1918. 1923 453 Eenige bijzonderheden betreffende het optreden der Turksche artillerie in de gevechten op Gal- lipoli en bij Smyrna. 1923 524 De eenheid van commando bij de Ententemogend- heden en bij de Centralen. 1923 604 De veldtocht in Zevenburgen. 1924 75 id. 147 id- 215 id. 779 Ontmoetingsgevechten (Ethe. Een waarschuwend voorbeeld). 1924 93 De Duitsche en de Belgische cavalerie in den we reldoorlog gedurende het tijdvak: begin tot en met' 12 Augustus 1924. 1924 355 Korpsgeschiedenissen. De korpsen Barisan van Madoera. 1904 763 TACTIEK EN KRIJGSGESCHIEDENIS IN KOLONIËN EN TE GENOVER EEN MINDERWAARDIGEN TEGENSTANDER. Tactiek. Wenken voor den strijd tegen den Inlandsehen vijand. 1903 247 kl 338

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 239