- 272 Geschut. Geschut te velde voor het Nederl.-Indische veld leger. 1904 1181 id. 1905 4 Nieuw berggeschut. 1905 355 Naschrift. 1905 911 Eenige beschouwingen naar aanleiding van het artikel „Geschut te velde voor het Nederl.-In- dische veldleger" van A. J. Gooszen. 1905 836 Het geschut te velde voor het Nederl.-Indische veldleger volgens A. J. Gooszen. 1905 898 Licht veldgeschut vervaardigd door Krupp. 1906 265 De Nederlandsche 7 c. M. veld 1905. 1906 481 De snelvuurbatterij van 3.7 c. M. bij de expeditie naar Zuid - Celebes. 1906 637 Draagbaar veldgeschut. 1906 717 id. 791 id. 875 De veldgeschutbewapening in de verschillende rijken. 1907 149 De gronden voor en tegen het getrokken geschut oordeelkundig onderzocht. 1907 244 Draagbaar veldgeschut „bereden". 1907 279 Eenige gegevens over een proefkanon, geconstru eerd naar het ontwerp van den kapitein der in fanterie A. J. Gooszen. 1907 940 Gegevens van Ehrhardt's veldgeschut. 1908 290 Een gedragen veldvuurmond naast den bereden veldvuuimond bij de verwapening der bereden artillerie van het Nederl.-Indische leger. 1909 196 Eene overwinning? 1909 515 Het Skodasche proefkanon - systeem Gooszen. 1909 579 Voorgestelde verbeteringen voor het Duitsche veldgeschut. 1909 1078 Draagbaar geschut van verhoogd vermogen, zen ding Gooszen. 1910 100 Ons nieuwe snelvuur veldmaterieel. 1910 262 Enkele gegevens omtrent het Indische snelvuur- veldgeschut. 1910 269 id. 374 id. 487 id. 547 id. 644 id. 726

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 278