274 Mitrailleurs. Een gepantserde automobiel-mitrailleur. 1906 1008 Beproeving Madsen - Bjarnov geweer. 1908 570 Handbeschermers, halsbeschermers en nraskernet- ten voor den mitrailleur. 1916 1059 Een lichte geweermitrailleur. 1921-VI -27 De draagwijze van onze geweermitrailleurs. 1922 - II - 50 id. 1922 -VI -61 De zware mitrailleur „Vickers". 1922 -VIII -4 De geweermitrailleur Browning. 1923 387 Handvuurwapenen. Iets over ons geweer. Het verlichte geweer M. 95 P. M. Het infanteriegeweer. id. id. Mondingbeschermers. Reinigen van geweren na het schieten. Een veiligheidsrust vox Beaumont-geweren en karabijnen. De invloed van de tegenwoordige onderhoudswij- ze op de schietwaarde der geweren M. 95 en de middelen tot verbetering. Proeven met zelflaadpistolen in Zweden. Het zelflaadpistool „Parabellum" (Borchhardt- Lucher) van de „Deutsche Waffen- und Muni tions Fabriken" Berlin N. W. Kort overzicht van de handvuurwapenen in de voornaamste legers. Over het Duitsche infanteriegeweer. Eene automatische veiligheidsinrichting voor handvuurwapenen. Onze uitgesleten geweerloopen. Geweerreiniging. Springen van loopen. Ballistol-Klever-olie voor het leger. Geweerreiniging. Naschrift op idem. Ons geweer. Nog iets over de „loopreiniging van onze geweren en karabijnen", id. De loopreiniging van onze geweren en karabijnen. 1903 626 1904 168 1904 424 641 781 1904 705 1904 904 1904 908 1905 585 1905 703 1905 863 1906 390 1906 424 1906 757 1906 913 1907 68 1907 157 1907 439 1907 509 1907 512 1907 608 1907 696 1908 70 1908 272

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1925 | | pagina 280