31 In H. J. A. van Geuns. 1928 In F. J. J. Vriezenga. 1928 In C. Versluis. 1929 In J. C. de Quant. 1930 In Luitenant-generaal van het N. I. L. G. C. E. van Daalen. 1930 E. van Daalen. 1930 In J. Hoste. 1930 In A. H. C. Huybregts. 1931 In Raden Ario Majangkoro. 1931 In G. E. Scherer. 1932 In J. Leutscher. 1932 In R. A. Beck. 1932 In Jhr. O. H. Meyer. 1933 In C. E. Schmid. 1933 In C. P. M. M. Bogaerts. 1933 In J. C. Pols. 1933 In P. F. Kenninck. 1933 In A. J. Haga. 1934 In H. M. de Koningin-Moeder. 1934 In J. A. Froeling. 1934 In Hendrik, Wladimir, Ernst, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. 1934 Merapi. Militaire bijstand na de ramp. 1931 Militair(en). Over en uit den werkkring van den civiel en bestuurder. 1927 Het instituut der „aanbevolen 1928 Het instituut der „aanbevolen bij de artillerie. 1928 Is een wijziging van den verbintenisstaat der in- heemsche noodzakelijk 1930 Militaire afdeeling(en). Wijziging van de grens tusschen de op Java. Onderverdeeling van de in landstormdistric ten. 1925 895 961 1 1 201 201 201 112 130 433 627 995 No. 6 No. 9 No. 9 No. 9 No. 10 No. 1 No. 4 No. 6 No. 7 555 337-416 532 - 603 683 - 774 858 51 -116 187 - 269 443 452 730 888 587

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Stelselmatig Geordende Inhoudsopgave van het Ind. Militair Tijdschrift | 1935 | | pagina 39