INHOUD. -XP©©*- Het militair tijdschriftblz. L. Ons verdedigingsstelsel3, 68, 133. Rechtbanken van eer15. Patrouilletoeht in de Lampongsche districten 28. Statistiek van het leger34. Een nieuw werk over kustverdediging49. Onderwijs van officieren58. De geneeskundige verpleging van den Indischen soldaat'76. n rr i d 97,145,217,249, De expeditie tegen de Pasoemahlandenj Proeven met zwaar geschut«119. Een woord over de 2" klasse van mil. discipline. 14U. Numerieke staat van gehuwde officieren144. Eenige beschouwingen over ons verdedigingsstelsel 169. Hulpmiddelen van den Indischen militair-geneeskun digen dienst, vooral te velde«176, 265. De militaire hospitalen in Ned.-Indië192. Nalezing op de statistiek van het leger236. Een nuttig werk246,

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1870 | | pagina 6