INHOUD. Biz Hollandsche denkbeelden over Indische toestanden 1 De vereeniging tot onderlinge beoefening van militaire wetenschappen te Willem 117 Toelichting van het opstel: //Een woord over onze krijgstucht41 Statistiek van het leger47 De soldaat in Nederlandsch-Indië73 Torpedowezen en kustverdediging in Nederland 94 Een woord over onze krijgstucht (dupliek)102 Beschrijving van het getrokken ijzeren kanon van 24cm- 111 De noodzakelijkheid der verplaatsing van den bestuurs zetel 121 Samenwerking van land- en zeemacht in Nederlandsch- Indië135 Protest1-9 Kraïng Bonto-Bonto. Verhaal der expeditie in de Noor der districten van Celebes in 1868 198 Over de versterking van groote steden241 Een en ander over de beoefening der militaire weten schappen 259 Het dynamiet278 Vluchtige beschouwingen over kaarten- en terreinstudie. 289

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1872 | | pagina 6