34 Yan gezondheid te doen zitting nemen. Die kommissie zal in hoofdzaak op de ondervolgende punten moeten letten 1°. snelheid van het schip; 2°. kolenverbruik bij een stoomschip 3°. belastbaren inhoud der ruimen; 4°. kolenbergruimte bij een stoomschip 5°. belastbare ruimte van het tusschendek 6°. oppervlakte van het tusschendek voor troepen 7°. oppervlakte van het bovendekbeschikbaar voor a. troepen, b. paarden, c. vee d. materiaal, e. enz. 8°. aantal te vervoeren troepen in oost-of westmoeson, bij reizen van of langer (en korter) dan vier dagen 9°. beschikbaar logies voor passagiers le klasse (officieren) 10°. geschikte ruimte voor een ziekenboeg; 11°. al of niet geschiktheid van het vaartuig voor vivres- hospitaal- of paardenschip (bij een ziekentrans portschip te letten op de lokaliteit voor het aan tal te verplegen lijders der le, 2e en 3e, klasse) 12°. inrichting en kwaliteit der machineriën bij een stoomschip 13°. inventaris van het scheepsmaterieel (vooral te letten op de sloepen en andere reddingsmiddelen, kom buizen waterleggersenz.) 14°. aanwezigheid van goede zeekaarten, verschillende seinmiddelenkompassen, kijkers en andere nau tische instrumentenen 15°. kategorie van assurantie van het schip. Naar aanleiding hiervan zij het mij vergund, de onder- volgende opmerkingen te maken.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

Militair Tijdschrift | 1877 | | pagina 40