~riLs HET STAATSCHE LEGER 1508—1795 onder toezicht van den Chef van den G-eneralen Staf BEWERKT DOOR F. J. G. TEN RAA, gep. Kolonel der Infanterie F. DE BAS, gep. Luitenant-Generaal der Cavalerie Directeur van het Krijgsgeschiedkundig Archief van den Gcneralen Staf. DEEL III. Van het sluiten van het Twaalfjarig Bestand tot den dood van Maurits, prins van Oranje, graaf van Nassau. (1609—1625). BREDA. DE KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE. 19 15. EN

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 13