154 Res. R. v. St. 12 December 1611. Willem Adriaan, graaf van Hornes, heer van Kessel, gene raal der artillerie (1). S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Yaan N°. 15 (Deel II N°. 5). Comm. R. v. St. 27 September 1596. Ulrich Wagemans; overleden in 1624. Res. R. v. St. 6 April 1624. Graaf Hans Adolf van Limburg heer tot Stirum. S. v. O. 1609 70 kurassiers, op Holland. S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Vaan N°. 16 (Deel II N". 26). Res. R. v. St. 16 Juni 1606. S. v. O. 1609 70 kurassiers, op Sir John Raetlyff. Holland. Res. R. v. St. 5 September 1615. S. v. O. 1621 100 kurassiers en Sir Robert Carry (2). 81 bidets. Vaan H°. 17 (Deel II N°. 7). Res. R. v. St. 25 Maart 1600. S. v. O. 1609 70 kurassiersop Lambert van der Wel. Holland. S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Vaan N°. 18 (Deel II N°. 16). Res. R. v. St. 18 Februari 1602. Adriaan Meganck (3). Res. R. v. St. 3 Juni 1621. Fran- qois-d'Oseros, heer van Hault- metz. S. v. O. 1609 70 kurassiersop Holland. S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Vaan N°. 19 (Deel II=N°. 29). Res. R. v. St. 7 October 1603. Andries van Beringhen; over leden in 1624. Res. R. v. St. 12 April 1625. Floris II van Pallandt, graaf van Culemborg (4); geboren 28 Mei 1577, overleden 21 Juni 1639. S. v. O. 1609 70 kurassiersop Holland. S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Heeft tevens een compagnie te voet (Res. H. 2 en 10 December 1611). (2) "Was kapitein van een compagnie te voet. (3) Gedurende zijn dienst bij de Duitsche vorsten ontving hij half ritmeesters-traktement (Res. S. G. 1 September 1623). In 1624 deed hij wegens ziekte afstand van het ritmeester- schap. (4) Op akte van Prins Maurits van April 1624.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 178