155 Vaan N°. 20 (Deel II N°. 12). S. v. O. 1609 70 harquebusiers, op Holland. S. v. O. 1621 100 harquebusiers. Res. R. v. St. 3 September 1600. Willem van der Reydt gezegd Bruchem, heer van Wuestwesel en Westdoren; wordt in 1622 ritmeester van een vaan kuras siers (N°. 9) (1). Res. R. v. St. 5 Februari 1622. Graaf Willem Frederik van Limburg-Stirum (2). Vaan N°. 21 (Deel II N°. 10). Comm. R. v. St. 13 Mei 1597. S. v. O. 1609 70 harquebusiers. Godert van Batenburg (3). op Holland. Res. R. v. St. 11 December 1619. S. v. O. 1621 100 harquebusiers. Gerard Ernst van Bassen (4). Vaan N°. 22 (Deel II N". 36). Res. S. G. 5 Juli 1600. Alexander Wishart. Res. R. v. St. 29 April 1620. Robert Irving (5). Res. R. v. St. 22 Juni 1624. Alexander Erskine. S. v. O. 1609 70 kurassiers, op Holland (Schotten). S. v. O. 1621 100 kurassiers en 81 bidets. Vaan N°. 23 (Deel II N°. 32). Res. S. G. 30 April 1599. Jean Franqois de la Salle overleden in 1614. Res. R. v. St. 28 Juli 1614. Fer dinand vrijheer van Sedlnitzky; overleden in 1617. S. v. O. 1609 =70 kurassiers, op Holland. (1) In 1621 trad lii,j voor de Staten-Generaal op als gevader hij den doop van den zoon des graven Simon van der Lippe. De daarvoor gemaakte onkosten werden hem vergoed in den vorm van een gouden keten, kostende aan goud 385, voor het model 15, voor een bandelier met doosje 0—10, te samen 400—10. (2) Hij moest afstand doen van zyn compagnie te voet, die overging op Willem Pddwils (Res. H. 24 Januari en Res. R. v. St. 10 Februari 1622). (3) In 1619 deed hij wegens ouderdom en ziekte afstand van het ritmeesterschap ((Res. H. 7 December 1619). Uit de voordracht der Staten van Holland om hem te vervangen door Johan Wülfekt van Bbederode hoer van Cloetingenden luitenant Gerard Pijl of den kornet Gerard Ernst van Bassen, koos Prins Maurits laatstgenoemde, op aanbeveling van den afgetreden ritmeester. (4) Van het Normandisch-Britsclie geslacht de Cartaret—Vinckeles de Bas, in de 13de eeuw te St. Ouen op het eiland Jersey; verwant aan dr. Dirck Bas, burgemeester van Amster dam, die in 1615 te Moskou door tsaar Miciiaël Romanow (Michaël III) tot ridder geslagen en met zijne nakomelingen in den adelstand verheven werd aan Franqois de Bas (1691), van wien de tegenwoordige familie van dien naam afstamt. (5) Hij verliet de compagnie zonder afbetaling zijner ruiters (Res. R. v. St. 27 Juni 1624).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 179