158 Comm. luiesland 18 October 1620. S. v. 0. 1621 100 kurassiers oil Wilco, vrijheer van Schwaet- 81 bidets. Yaan N°. 32 Res. R. v. St. 6 Juli 1606. Hendrik Elderen van Meer, overleden in 1610 (1). Res. Friesland 21 Februari 1612. Anthonis van Aylua. Comm. Friesland 30 September 1615. Anthonis van Aylua ontvangt commissie van ritmeester der harquebusiers. Res. Friesland 31 Maart 1618. Hero van Burmania. S. v. 0. 1621 (3). Willem van Haren opperstalmeester van graaf Willem Lodewijk van Nas sau; geboren 19 Januari 1581, overleden 19 December 1640. 1 II N°. 43). S. v. O. 1609 90 dragonders, op Friesland. Res. R. v. St. 14 Mei 1615 gere organiseerd tot harquebusiers (2). S. v. O. 1621 harquebusiers. Yaan Na. 33 (Deel II N°. 20). Res. S. O. 8 April 1592. Jhr. S. v. O. 1609 70 kurassiers, op Gerard van Warmelo drost van Overijssel. Salland; overleden in 1610. Res. R. v. St. 16 Juni 1611. Jhr. Willem van Oldenbarnevelt heer van Stoutenburg (4). Res. R. v. St. 18 Juli 1619. Jhr. S. v. O. 1621 100 kurassiers en Diederik van Ruytenberch. 87 bidets. ZENBERG EN HOHENLANSBERG. (1) Res. S. G. 8 Juli 1610. In verband met de slechte betaling van Friesland kon eerst twee jaren later een opvolger worden benoemd. (2) Ingevolge Res. S. G. 29 December 1614. (3) Op den staat van oorlog voor 1621 (Archief R. v. St. N°. 1248) is de naam van H.van Burmania doorgeslagen en vervangen door dien van W. van Haren. De vervanging kan in een der olgende jaren geschied zijn; de datum der commissie is niet gevonden. (4) Op aanbeveling van koning Hendrik IV van Frankrijk was hem in 1610 vergund om met vier paarden in dienst te treden bp de compagnie van graaf Hendrik Feederik van Nassau, onder voorwaarde dezen „gestadig" te zullen volgen (Res. S. G. 5 Juli 1610). In 1619 werd hem ontheffing verleend van lietritmeesterschap en van het gouvernement van Bergen-op-Zoom (Res. S. G. 20 Juni, 5, 9, 11 en 17 Juli 1619).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 182