160 Vaan N°. 38 (Deel II N°. 23). Kes. R. v. St. 11 April 1606. S. v. O. 1609 70 harquebusiers Abraham Paignet (Panier). op Drenthe. S. v. O. 1621 100 harquebusiers. Vaan N°. 39 (Deel II N°. 45). Res. R. v. St. 21 Maart 1607. Pierre 16091625, vaan Franschen, niet du Tour, heer van Le Metz. gerepartieerd. Vaan N°. 40 (Deel II N°. 46). Res. R. v. St. 13 Juli 1607. 16091625, vaan Franschen, niet Charles du Becq baron van gerepartieerd. Bourry, heer van Villebon; over leden in 1624. Res. R. v. St. 25 November 1624. Saint-Martin. Vermeerdering van het aantal vanen na hervatting van den oorlog; voorloopig ongerepartieerd (1). Vaan N°. 41. Res. R. v. St. 28 April 1621. Graaf 1621 100 harquebusiers. Herman Otto van' Limburg- Res. R. v. St. 2 December 1624, Stirum. gereorganiseerd tot kurassiers. Vaan N°. 42. Res. R. v. St. 22 April 1621. 1621 100 harquebusiers. Vincent van Ysselsteyn. Vaan NJ. 43. Res. R. v. St. 13 October 1623. .1623 70 karabiniers (2). Hendrik de Bergaigne. Res. R. v. St. 9 November 1624 100 harquebusiers. (1) Zie bladz. 150. Slechts enkele nieuwe ritmeesters ontvingen commissie van den Raad van State. (2) De traktementen bedroegen per maand van 42 dagen: voor den ritmeester 50, den luitenant 30, den kornet 25, den kwartiermeester 10, de ruiters 10.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 184