William Piïoude 180, 35e regel v. b. Op bladz. 79, noot 5 te vervolgen: Sommige vaandels vertoonden af beeldingen van don duivel, den paus en een geketend Jesuit (Staatsarchief Dresden). had de Generaliteit een fort bö, noot 2, en de Gene raliteit een fort had 8924e regel v. b. yachten 937e en 8e regel v. b. Mansfeld 121, 7e regel v. b.tot 161, onder Vaan N". -18, PlERRE 168, noot 9, 1625 169 le regel v. b. Hendrik 169, noot 11 en 7 174, 6e regel v. b. Sterrenburg 180, 26e regel v. b. Horwood 262, noot 2 te vervolgen: 271, sub Coevorden, (1) te plaatsen achter 279, noot 2, chirugrijn 320, (Willem Maurits, overleden 25 Mei) 1673 322, (onder Filips), Kouwendijkschen jachten Mansfeld totte Philippe 1623. Jeurien 1 en 8 Starckenborch John Proude Harwood (Res. S. G. 7 Januari). Blaue chirurgijn 1753 Kouwensteinschen VERBETERINGEN op Deel I. Staat Op bladz. 2824e regel v. b. 1374 1574 90, 13e regel v. b. 1885 1586 X 7)

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 20