181 1620 Henry Herbert (8), 1623 Roger Aschbornham (9), 1624 Ferdi nand Carrey (10). 5. REGIMENT SOUTHAMPTON 1624 BORLASE. Kolonel: 1624 Henry Wriotilesley graaf van Southampton, baron van Tychfield (1), hetzelfde jaar overleden en opgevolgd door sir John Borlase (2). Luitenant-kolonel: sir John Borlase (3), 1625 sir James Astely (4). Sergeant majoorsir John Coniers (5). 6. REGIMENT WILLOUGHBY. Kolonel: 1624 Robert Bertie baron Willoughby de Eresby (1). Luitenant-kolonel: sir Edward Conway (2). Sergeant majoor: sir Thomas Conway, 1625 sir Peregrin Bertie baron Willoughby (8). 7. REGIMENT OXFORD 1625 LIVINGSTONE. Kolonel: 1624 Henry Vere, graaf van Oxford (1)overleden in Mei 1625 opgevolgd door sir James Livingstone (2). (1) Res. R. v. St. 25 Juni 1616. In 1623 deed hij afstand van de betrekking, behield echter zijn compagnie en volgde in 1626 zijn vader op als graaf van Leicester. (2) Res. R. v. St. 27 Juli 1623 op acte van Prins Maurits dd. 19 Maart 1622. Zijne com pagnie nu compagnio-colonnelle geworden werd op 200 hoofden gobracht uit die van zijn voorganger, welke weer een gewone compagnie van 100 man word (Res. R. v. St. 31 Juli 1623). (3) Res. R. v. St. 25 Juni 1616. (1) Res. R. v. St. 30 October 1619. (5) Res. R. v. St. 1 Augustus 1623. (6) Res. R. v. St. 8 Juli 1616. (7) Res. R. v. St. 12 Juni 1617. (8) S. v. o. 1621 (Traktementen op Holland). (9) Res. R. v. St. 1 Augustus 1623. (10) Res. R. v. St. 27 Decomber 1624. (1) Comm. S. G. 27 Augustus 1624. (2) Comm. S. G. 28 November 1624. (3) Res. R. v. 2 September 1624. (4) Res. R. v. St. 7 Maart 1625. (5) Archief R. v. St. 190S. (1) Comm. S. G. 27 Augustus 1624. (2) Archief R. v. St. N°. 1908. (3) Res. R. v. St. 26 Januari 1625.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 205