c. SPAANSCHE GOUVERNEURS VAN DE NOORDELIJKE GEWESTEN. Gelderland. 1593—1611. 1611—1618. 1618—1632. Limburg. 1590—1616. 1616—1632. 1597—1612. 1612—1620. 1620—1624. 1624—1626. Graaf Hekman van den Berg, overleden 12 Augustus 1611. Graaf Fredekik van den Bekg, overleden 3 September 1618. Graaf Hendkik van den Berg. 1°. Gouverneurs van Maastricht (1). Antonius van Grenet, heer van Werpe. Claude de Lannoy, heer van La Motterie. 2°. Gouverneurs van het hertogdom Limburg en de landen van Overmaze (2). Gaston de Spinola, graaf van Bruay. Maximilien de St. Aldegonde, baron vanNoir- carmes (3). Karel Emanuel de Gorrevod, markies van Marnay, graaf van Pont-de-Veaux. Herman de Bourgogne, graaf van Falais. 264 (1) Medegedeeld door den Rijksarchivaris in Limburg. (2) Publications de la Société historique et archéologique dans lo duché de Limbourg. Tome XIV. (3) De eerste graaf van St. Aldegonde.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 288