Ö73 i. NIJMEGEN. 16061625. Lambert Charles. k. SCHENKENSCHANS. Sinds 160S. Jhr. Frederik van Nyevelt. 5 October 1609, Frederik Pithan (1)wordt in 1610 gouverneur van Gulik. 21 Juli 1610. Medart Nauwinck gezegd Daye (1). I. SLUIS. Sinds 1605. Jhr. Karel van der Noot, heer van Hoog- en Aartswoudesuperintendent van Vlaanderen bij afwezigheid van graaf Hendrik Frederik van Nassau, gouverneur en kastelein van Sluis; overleden 30 Augustus 1611. 3 Januari 1615. Jhr. Filips de Zoete de Lake genaamd Haul- tain (1). m. UTRECHT. Na ommekeer der regeering van Utrecht in contra-remonstrantschen zin (1618) trad graaf Ernst Casimir van Nassau op als luitenant, gouverneur (1), Daniël de Hertaing, heer van Marquette', als commandant der troepen (2). n. VLISSINGEN. ZiePandstedensub p. 18 (1) Res. S. G. van gemelde data. (1) Ros. S. G. 31 December 1614, Res. R. v. St. 3 Januari 101-5, op een traktement van 150 ter maand, by afwezigheid van graaf Hendrik Frederik; vermeerderd tot 300, wyi hy „alsnoch met geen ander staat en is versien" (Res. S. G. 4 November 1616, Res. R. v. St. 21 December 1617); vermeerderd tot 450 (Res. S. G. 9 April 1622, Res. R. v. St. 21 Februari 1623). Hy had in 1612 zyn compagnie te voet overgedragen aan Jacob van der Meerssen, wegens zyn benoeming tot raad van state in plaats van wyien Maximiliaan van Cruyningen (Res. S. G. 27 AprilRes. R. St. 27 en 28 April 1612)na zyne benoeming tot gouverneur kreeg hy de compagnie te voet van zyn voorganger (Res. R. v. St. 10 Januari 1615). (1) Zie bladz. 59. (2) Res. S. G. 7 Mei, Res. R. v. St. 18 Mei 1G21.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 297