274 o. WILLEMSTAD. Sinds 1584. Jhr. Emmery de Liere, overleden 6 December 1618 (1). Filips de Zoete de Lake heer van Villers (2). p. DE PANDSTEDEN. De luitenant-gouverneur sir Edward Conway nam sinds 1608 de betrekking waar van gouver neur. Koning Jacobus benoemde den 24sten Januari 1610 sir Horatio Vere tot gouverneur (1). Sir Robert Sidney baron van Penhorst, burg graaf van Lisle, sinds 1585 gouverneur (2). Wegens zijne afwezigheid werd sinds 1605 de betrekking waargenomen door den luitenant gouverneur, eerst William Brown, daarna John Throgmorton. Door de overeenkomst van 21 Mei 1616 kwamen de pandsteden weder in het volle bezit dei- Republiek (3). 1. Brielle. 2. Ylissingen met Rammekens. (1) Zijne compagnie ging pas in 1620 over op landgraaf Filips van Hessen (Zie bladz 162, noot 3). (2) S. v. o. 1621 (archief R. v. St. N°. 1248). Bij Ros. S. G. 16 September 1624 werd hij kapitein der compagnie van wijion Johak van dee Riviere, heer van Gollicum. (1) Res. S. G. 8 Maart 1610. „Public Record Office" te Londen. (2) Hij werd in 1618 door koning Jacobus benoemd tot graaf van Leicester on overleed in 1G26. (3) Zie bladz. 45.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 298