282 Ljjsten vin a. Ruiterij (Groo Kurai Compagnie van 100 paarden Hoofden. Paarden, Ritmeester 1 6 Luitenant 1 4 Kornet 1 3 Kwartiermeester 1 2 Trompetters 2 2 Fourier of klerk 1 1 Hoefsmid 1 1 Ruiters 81 SI Totalen 89 100

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 306