290 1600 R UI T E R IJ. VOE Repartitie. Omschrijving. Aantal Omschrijving. Compag-' K .t meen. Bidets. Gelderland., Holland 1X70. 1 X225 (3), 1 X 150 (4). 3 X 100, 1 X 85, 17 X 70 (5). j Zeeland Utrecht 4 X 70. Friesland 1 X90 (14), 3 X 70. Overijssel 2X70. Groningen 2X70. Drenthe 2 X 70. Totalen. 38 1950 280 300 110 140 140 3020 Gedurende het Bestand kwam op den staat van oorlog geen veran dering in de repartitie en sterkte der ruiterij. Repartitie van het voetvolk volgens den staat van oorlog voor 1614. Gelderland Holland Zeeland Utrecht Friesland. Overijssel.. Groningen. Drenthe. 1 X 135 (1), 3 X 100 (2), 1 X 90,IX 80 9 X 70. 1 X 250 (6) 9 X 200 (7), 6 X 150 10 X 100, 10 X 90, 11 X 80, 100 X 70, 1 X 67, 1 X 05, IX 04, 1 X61, 1 X 46. Amsterdam 2 X 200, Dordrecht IX 200Gorinchem 1 X 200 (9) 1 x 170 (10), 6 x 90, 10 X 80, 39 X 70 (U) 1 X 113 (12), 2 X 100, 1 X 80, 10 X70. 3 X 200 (15)1 X 150 (16)27 X 1». 2 X 80, 7 X 70. 1 X 150 (17), 1 X 100, 5 X 70. 2X100 (18), IX 150 (19), 12X1 5 X 70. 2 X 100 (21). Do staat van oorlog van 1610 bracht een verwisseling van enkele com pagnieën. Zoo kreeg Holland 14 compagnieën X 90, 13 X 80,102X 70 in plaats van resp. 10, 11 en 100 compagnieën, waardoor liet totaal gebracht werd op 164 com pagnieën met een sterkte van 14493 hoofden (22); op Zeeland werden gerepartioerd2 X I X 90, 8 x 80, 36 X 70, totaal47 compagnieën 3450 hoofden; Friesland kreeg 1 compagnie van 90 hoofden op haie repartitie. Het algemeene totaal kwam hier door op 315 compagnieën en27781 hoofden. 1 x 135 (1), 3 x 100 (2), 1 x 90,1 X 80 II X 70. 1 X 250 (6), 8 X 200 (23), 6 X 150 (24). 10 X 100, 14 X 90, 14 X 80, 103 X 70. Amsterdam 2 X 200, Dordrecht IX 200Gorinchem 1 X 200. 1 X 100, 1 X 90, 8X 80, 40 X70. 1 X H3, 1 X 100, 1 X 80, 18 X70. 3 X 200 (15), 1 X 150 (26), 27 X 10<? 1 X 90, 2 X 80, 7 X 70. 1 X 150 (17), 1 X 100, 8 X 70. 1 X 200 (27), 1 X 150(19), 13 X 100 5 X 70. 2 X 100.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 314