291 (16) Julius van Eysinga. (24) Graaf Ernst Casimir van Nassau, Walraven van Brede- rode, Willem Adriaan de Hornes, heer van Kessel, Lambert Charles, William Brog, Robert Henderson. (25) Het totaal zonder de 800 waardgelders der drie steden be draagt 13340, doch 12340 is ingevuld op den staat van oorlog (N°. 1238 en 1239 Archief R. v. St.) (26) Julius van Eysinga. VOLK. Aantal Compag- I nieün. Hoofden. Totaal aantal Compag- Hoofden, meen. Aanteekeningen. 16 136 2950 10033 800 Totalen 15' 156 56 20 40 20 2 1235 13833 4240 1513 (18) 4100 600 2100 (20) 200 316 15 141 4 2750 10590 800 Totalen 160 50 16 41 10 20 316 27821 1375 14140 (25) 3630 1203 4190 810 2000 200 27548 (1) Kolonel Diederik van Dorth. (2) Hieronder de compagnieën van de graven Herman Otto en Jurrien Ernst van Limburg Stirum. (3) Vaan van Prins Maurits; 153 kurassiers en 72 karabiniers. (4) Graaf Hendrik Frederik van Nassau. (5) Hieronder de compagnie dragonders van Michiel Otmarson. (6) Garde van Prins Maurits. (7) Graaf Hendrik Frederik van Nassau, graaf Filips Ernst van Hohenlohe, graaf Johan Ernst van Nassau, Horatio Vere, Edward Cecil, John Ogle, Walter Scott op Buccleuch, Bartholomeus Ysencramer, Hendrik Dutaller. (8) Graaf Ernst Casimir van Nassau, Walraven van Brede- rode, Maximiliaan de Hornes, heer van Loeres, Willem Adriaan de Hornes, heer van Kessel, Lambert Charles, William Brog. (9) De waardgolders van Dordrecht en Gorinchem zün op den staat van oorlog van 1609 abusievelijk niet vermeld, wel op de staten van volgende jaren. (10) Franqois de Laubespine, heer van Hauterive. (11) Hieronder de compagnie van jhr. Justinus van Nassau. (12) Kolonel Anthonis van Utenhove. (13) Op den staat van oorlog (N°. 1236 Archief R. v. St.) abu sievelijk ingevuld met 1583. (14) Dragonders van Hendrik Elderen. (15) Graaf Willem Lodewijk van Nassau, Bartholomeus Andrio Walsdorffer, Otto Brahe. (17) Compagnie van Prins Maurits onder Alexander van Wevert. (18) Graaf Ernst Casimir van Nassau Hans Meinhard van Schoenberg. (19) Caspar van Ewssum. (20) Op den staat van oorlog (N°. 1236 Archief R. v. St.) abu sievelijk ingevuld met 2200. (21) Hieronder de compagnie van Johan van Corput, die na z(jn overlijden overging op Hans Diedrich Moda (Res. R. v. St. 28 September 1612). (22) Het totaal zonder de 800 waardgelders der drie steden be draagt 13693, doch 13641 is ingevuld op den staat van oorlog (N°. 1237 Archief R. v. S.). (23) Graaf Hendrik Frederik van Nassau, graaf Filips Ernst van Hohenlohe, graaf Johan Ernst van Nassau, IJoratio Vere, Edward Cecil, John Ogle, Bartholomeus Ysencramer, Michiel de Hertoge. (27) Graaf Ernst Casimir van Nassau. De compagnie van Hans Meinhard van Schoenberg van 200 op 100 gebracht.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 315