Bijlage IX. 297 Onkosten van den oorlog over de jaren 16091625. Vervolg op Bijlage XIV van Deel II. De Nrs. 1499 en 1500 van het archief van den Baad van State, opgemaakt voor de provinciën Holland en Gelderland, verschillen in sommige posten en bedragen; ze kloppen ook niet altijd met de staten van oorlog.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 321