301 1620 6.292.200 209.218 150.000 50.000 300.000 400.000 200.000 600.000 500.000 580.860 1621 8.653.808 52.304-9- 150.000 50.000 225.000 800.000 200.000 682.339 200.000 1622 9.441.010-16-0 300.090 50.000 350.000 800.000 200.000 30.000 900.000 300.000 685.517—10—0 267.000 1623 9.441.010-16-0 300.000 50.000 1.000.000 300.000 1624 9.441.010-16—0 300.000 50.000 1625 9.441.010-16-0 100.000 300.000 50.000 800.000 300.000 685.517—10—0 267.000 1.000.000 200.000 685.517-10-0 267.000 600.000 200.000 1.700.000 300.000 685.517-10- 357.000 600.000 600.000 500.000 600.000 (11) Zie bladz. 55. (12) Ros. S. G. 23 Maart 1619. (13) In 1617 voor 2 maanden, vervallen 16 December; in 1018 en 1019 voor 8 maanden, 1620 en 1021 voor maanden, 1622-1625 voor 3 regimenten te voet, 2 compagnieën te paard. (14) 250 karabiniers te paard, 11 compagnieën te voet, bonovens de compagnie Schotten van Pitoairn. (15) 2000 ruiters en 5000 infanteristen. Zij vormden met die, genoemd in de noten 13 en 14, de ongoropar- ticerde korpsen, vermeld op bladz. 294. (16) De West-Indische Compagnie kreeg toestemming om 1600 soldaten in dienst te nemen, de be a ing o rinden door afdanking der waardgelders of „reductie van oenige coppen over alle de compaigmen (Res. S. G. !9 Juni 1624). (17) Ingevolge het verbond van 1624 (Zie bladz. 121).

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 325