Bijlage XII. 313 Geslachtslijsten. a. Verwantschap tusschen de Huizen van Oranje-Nassaude Ia Tour d'Auvergne en de la Tremouille. b. Verwantschap van prins Filips Willem van Oranje met het Huis Bourbon-Condé. c. Geslachtslijst Nassau-La Leck (La Lecq). d. Geslachtslijst Nassau-Zuylensteyn. e. Geslachtslijst de Zoete. f. Geslachtslijst der hertogen van Gulik, enz., tot het begin van den erfopvolgingsoorlog in 1609. g. Keurvorsten en markgraven van Brandenburg, 17e eeuw. h. Bijzonderheden betreffende de prinsen van Portugal.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 337