h. DE PRINSEN VAN PORTUGAL. Uit het huwelijk van prins Emanuel van Portugal (geboren 1568, overleden 22 Juni 1638) en gravin Emilia van Nassau (geboren 10 April 1569, overleden 16 Maart 1629) sproten, behalve zes dochters, twee zonen voort: don Emanuel Antony, veelal genoemd don Manuel (geboren in 1599, overleden 27 October 1666) en don Guillaume Christophe Louis gewoonlijk genoemd don Guillermo (geboren in 1604, overleden 7 Juli 1660). Elk kreeg in 1613 een compagnie infanterie: don Manuel die van wijlen Franqois de Bruges, don Guillermo van wijlen Abraham van Nyevelt (1); zij mochten bij hunne compagnieën als mortepayen zes Portugeezen onderhouden, als dienaars door hunne ouders gebezigd (2). De oudste zoon, van 1619 tot 1623 gouverneur van het prinsdom Oranje, werd in 1624 Carmeliter monnik; de jongste vertrok in 1619 met toestemming van Prins Maurits naar Frankrijk en werd in 1625 bij de Malteser orde ingelijfd (3). Van de dochters huwden: Maria Belgioa in 1629 met baron Jean Theodore de Croll Eleonora Maurita in 1647 met George Frederik, graaf van Nassau, kolonel in Staatschen dienst. (1) Res?. R. v. St. 29 Januari 1013. (2) Res?. R. v. St. 11 Februari 1617, 11 Juli 1018. (3) Res. S. G. 6 Septèmber 1619, 14 Februari 1625.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 349