De NASSAVSCHE WAPEN-HANDEL INGE, uan Schilt, Spies, Rappier, ende Targe; Beyde Figuerlick afgcbeeltendege/lelt na de nieu or dening des Doorïuchtigen ende Hoochgeboren Vorfies M A V R I T S van N A S S A V. Gouverneur, Admirael, ende Capitayn Gene- rael over de Vereenichdc Nederlandlche Provinciën, Sec. Door ADAM van BREEN, Met bygevoechde Schriftelicke onderrichtinge tot dienft van alle Capitaynen ende Commandeurs nicuwelick int licht gebracht. Gedavckt Anno 16 r S, In 'sGravenhagein Hollant, met Privilegie vandc Keyf. Ma1, endeden Coninek van Vranckrijek; als mede vande H. Mo. Heeren de Staten Generael der Verecnichde Nederlanden. rarasaCS83S8K«»3CS!3C!SffiHS3CÏ!SC2

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 389