N°. 1G der krijgsgeschiedkundige geschriften, bewerkt onder toezicht van den Chef van den Generalen Staf.

Tijdschriftenviewer Nederlands Militair Erfgoed

NIMH | 1915 | | pagina 8